VAN MÀNG T85

VAN MÀNG T85 DIAPHRAGM VALVES T85 Thông tin sản phẩm:  Van xuyên thẳng T85 là van hai chiều đơn khối. Tùy thuộc vào ứng dụng, chất lượng khác nhau của cơ thể và các giải pháp lót cao su có thể được đưa ra. Các tính năng chính của van: Đảm bảo độ kín 100%…