VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN NỐI BÍCH

VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN PNEUMATIC ACTUATOR BALL VALVE Van bi điều khiển khí nén là gì? Định nghĩa: Van bi điều khiển bằng khí nén là một thiết bị bao gồm một van bi và một thiết bị truyề động bằng khí nén. Được lắp đặt trên hệ thống đường ống và sử…