CẤU TẠO – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VAN CỔNG

CẤU TẠO – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VAN CỔNG FLANGE GATE VALVE Khái niệm: van cổng là gì? Van cổng là một thiết bị được dùng để lắp đặt trên đường ống để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đóng hoặc mở để lưu chất chảy qua. Van cổng hoạt động bằng cách nâng lên,…

VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN PNEUMATIC ACTUATOR BALL VALVE Van bi khí nén là gì? Định nghĩa: Van bi khí nén là một thiết bị bao gồm một van bi và một thiết bị truyề động bằng khí nén. Được lắp đặt trên hệ thống đường ống và sử dụng áp suất của khí…