BỘ ĐIỀU KHIỂN VAN BẰNG KHÍ NÉN

Bộ truyền động van khí nén (Actuator Valve Pneumatic) là một thiết bị dùng để đóng mở van thông qua áp lực khí nén