BỘ ĐIỀU KHIỂN VAN BẰNG ĐIỆN

Bộ truyền động van điện từ (Actuator Valve Electric) là một thiết bị dùng để đóng mở van, bằng cách đưa dòng điện vào cuộn nam châm điện, làm cho hệ thống truyền động chuyển động.