J61Y HIGH TEMPERATURE GLOBE VALVE

J61Y HIGH TEMPERATURE GLOBE VALVE

J61Y HIGH TEMPERATURE GLOBE VALVE

Tổng quan:

Công ty IWISU là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên phân phối về Van với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Trong đó sản phẩm J61Y HIGH TEMPERATURE GLOBE VALVES được công ty nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam

Chất lượng của J61Y HIGH TEMPERATURE GLOBE VALVES không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn mang lại sự tin tưởng, uy tín về sản phẩm. Do đó đảm bảo sự ổn định trong sử dụng.

Hiện nay, sản phẩm J61Y HIGH TEMPERATURE GLOBE VALVES đang được công ty IWISU phân phối tại Việt Nam với nhiều mẫu mã, chất liệu, kết nối,…

Thông tin kỹ thuật:  J61Y High Temperature globe valve

  • Model:J61Y-100V
  • Size:DN20-DN100
  • Medium:High Temperature globe valve

J61Y High Temperature globe valves Product introduction

J61Y High Temperature globe valve

J61Y High Temperature globe valve Main dimension

DN Dimension(mm) Weight(kg)
L D1 D2 D3 α H Do

J61Y-100、J61Y-200、J61Y-250、J61Y-320、J61Y-P54/100V、J61Y-P54/140V、J61Y-P54/170V

10 120 12 25 / 37.5 185 140 2.8
15 150 17 36 / 37.5 247 200 7.5
20 135, 170 22 42 / 37.5 248 200 9
25 135, 170 26 42 / 37.5 248 240 9.5
32 170, 180 31 44 / 37.5 248.5 280 15
40 230 38 60 / 37.5 440 280 23
50(1) 250 50 82 / 32 450 320 60
50(2) 320, 350 50 82 / 32 450 320 64
65 370, 260 69 100 110 32 669 400 74
80 400, 430, 470 84 108 130 32 669 450 112.5
100 455, 560 107 144 165 32 755 500 178.5

DN50

J61Y-P55/100V、J61Y-P55/140V、J61Y-P55/170V  | J61Y- P57/100V、J61Y-P57/140V、J61Y-P57/170V

10 120 120 12 28 / 37.5 189 140 3
15 150 150 17 40 / 37.5 250 200 9
20 135, 170 135, 170 22 46 / 37.5 252 200 11
25 135, 170 135, 170 26 46 / 37.5 254 240 13
32 170,180 170,180 31 49 / 37.5 254 280 17
40 230 230 38 60 / 37.5 440 280 23
50(1) 250 250 50 90 / 32 453 320 68
50(2) 320, 350 320, 350 50 90 / 32 455 320 72
65 370, 260 370, 260 69 104 110 32 630 400 83
80 400, 430, 470 400, 430, 470 84 110 140 32 672 450 118
100 455, 560 455, 560 107 148 170 32 761 500 185

 

Sản phẩm cùng loại: