MANUAL REACTOR SAMPLING SYSTEMS SRS-P-E

HỆ THỐNG LẤY MẪU SRS-P-E SWISSFLUID

MANUAL REACTOR SAMPLING SYSTEMS SRS-P-E

MANUAL REACTOR SAMPLING SYSTEMS SRS-P-E

Tổng quan:  Hệ thống lấy mẫu SRS

Hệ thống lấy mẫu SRS là các hệ thống phức tạp được chứng minh, được sử dụng phổ biến nhất trong các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm.

Các hệ thống hoạt động bằng cách trích xuất mẫu cần thiết ở chân không hoặc trong điều kiện áp suất.

Hệ thống lấy mẫu thường có hai loại: hệ thống thủ công hoặc hệ thống tự động với bơm màng điều khiển bằng không khí.

Thiết kế nhỏ gọn, thân thiện với người dùng và khả năng tích hợp để thực hiện an toàn mọi lúc.

  • Hệ thống thủ công SRS-P: trong điều kiện chân không hoặc áp suất. Việc lấy mẫu diễn ra với các van bổ sung qua chân không hoặc từ lò phản ứng / bình điều áp.
  • Hệ thống thủ công SRS-P-E có đầu phun: Đầu phun này được vận hành bởi một khí trơ tạo ra khoảng chân không cần thiết để lấy mẫu chất lỏng ra khỏi bình.
  • Hệ thống tự động SRS-P-P : với bơm màng điều khiển bằng không khí. Tự động hóa một hệ thống được khuyến khích mỗi khi đo giá trị ph.

Hiện nay, Công ty IWISU được hợp tác, cung cấp, phân phối và là đại lý của Swissfluid tại Việt Nam. IWISU được biết đến là công ty chuyên cung cấp van của nhiều hãng lớn tại Việt Nam với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp.

Tài liệu tham khảo: HỆ THỐNG LẤY MẪU SRS-P-E SWISSFLUID

Information Product: SRS sampling system

SRS sampling systems are complex, proven systems most commonly used in the chemical and pharmaceutical industries.
The systems work by extracting the necessary sample in a vacuum or under pressure conditions.

Sampling systems are usually of two types: manual systems or automated systems with air-driven diaphragm pumps.
Compact, user friendly design and integrated capabilities for safe execution at all times.

  • SRS-P manual system: under vacuum or pressure. Sampling takes place with additional valves via a vacuum or from a reactor / pressurized vessel.
  • SRS-P-E manual system with nozzles: This nozzle is operated by an inert gas that creates the vacuum needed to remove a liquid sample from the vessel.
  • SRS-P-P automatic system : with air driven diaphragm pump. Automation of a system is recommended whenever ph value is measured.

Currently, IWISU Company is cooperating, supplying, distributing and being agents of Swissfluid in Vietnam. IWISU is known as a company specializing in providing valves of many large companies in Vietnam with a professional sales team.

Manual system for safe, representative and closed-system sampling of aggressive or toxic liquids and suspensions from reactors and vessels – quick, reliable and safe.

Main features

• Simple, safe sampling from tanks and reactors
• Application-driven system specification
• Cavity-free design for representative sampling
• Self-draining, compact design
• Well-engineered system for attachment of additional components
• User-friendly operation with utmost safety at all times
• Permanent process control prior to and during sampling

Technical Data:

Systems SRS-P

SRS-P-E

SRS-P-P

Standard version, fully lined, manually operated

Manually operated, with suction nozzle (ejector)

Automated, with air-driven diaphragm pump

Base flange DN25 – DN100

PN16

1″ – 4″

ANSI 150lbs

Sampling volume 150 ml / 250 ml
Linings PFA, PFA-AS (conductive)
Hollow ball PTFE
Glass cylinder Borosilicate
Safety shield PMMA-XT (acrylic glass)
Ball seat FFPM (Perfluoro elastomer)
Operating conditions (depending on material selection)
Pressure up to 16 bar main valve

up to 10 bar sight glass

Temperature -40°C up to +200°C
Vacuum 500 mbar abs. (at suction height of approx. 3 m)

 

Sản phẩm cùng loại: