VAN ĐIỆN TỪ TORK SỬ DỤNG CHO NƯỚC NÓNG

 • S2010 ( TORK-B) Steam Solenoid Valves, Normally ClosedS2010 ( TORK-B) Steam Solenoid Valves, Normally Closed
 • S2011 (TORK-BN) Steam Solenoid Valves , Normally Open
  S2011 (TORK-BN) Steam Solenoid Valves , Normally Open
 • S2012( TORK-BA) Steam Series Solenoid Valves, Normally Open with Pipe
  S2012( TORK-BA) Steam Series Solenoid Valves, Normally Open with Pipe
 • S2013 (TORK-BH) High Pressure Steam Solenoid Valves, Normally Closed
  S2013 (TORK-BH) High Pressure Steam Solenoid Valves, Normally Closed
 • S2020 (TORK-BZ) Steam Solenoid Valves , Normally Closed
  S2020 (TORK-BZ) Steam Solenoid Valves , Normally Closed
 • S2021 ( TORK-BZN) Steam Solenoid Valves , Normally Open
  S2021 ( TORK-BZN) Steam Solenoid Valves , Normally Open
 • S2030 ( TORK-BL) Steam Solenoid Valves, Large Orifice, Normally Closed
  S2030 ( TORK-BL) Steam Solenoid Valves, Large Orifice, Normally Closed
 • S2031 (TORK-BLN) Steam Solenoid Valve, Full Orifice, Normally Open
  S2031 (TORK-BLN) Steam Solenoid Valve, Full Orifice, Normally Open
 • S2040 (TORK-BTD) Economic Steam Solenoid Valves , Normally Closed
  S2040 (TORK-BTD) Economic Steam Solenoid Valves , Normally Closed
 • S2073 ( TORK-BT) Economic Steam Solenoid Valves, direct Operator, NC
  S2073 ( TORK-BT) Economic Steam Solenoid Valves, direct Operator, NC
 • S2090 (TORK-BR) Regulation Steam Solenoid Valves
  S2090 (TORK-BR) Regulation Steam Solenoid Valves
 • S2091(TORK-BHD) Steam Solenoid Valves, High Temperature, NC
  S2091(TORK-BHD) Steam Solenoid Valves, High Temperature, NC
 • S2093 Steam Solenoid Valve, Nickel Coated, N.C.
  S2093 Steam Solenoid Valve, Nickel Coated, N.C.

Tab: thegioivalve, thegioimatbich, iwisu

S1010 GENERAL PURPOSE SOLENOID VALVE
Sản phẩm cùng loại: