VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GD-43G

GD-43G YOSHITAKE

VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GD-43G

VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GD-43G

Thông tin sản phẩm: YOSHITAKE PRESSURE REDUCING VALVE GD-43G

  • Brand: YOSHITAKE
  • Sản xuất: Thái Lan

THÔNG TIN KỸ THUẬT: VAN GIẢM ÁP 43G; VAN GIẢM ÁP GD-41; VAN GIẢM ÁP GD-41G; VAN GIẢM ÁP 43

TỪ KHÓA TÌM KIẾM: VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GD-41; VAN GIẢM ÁP GD-43; VAN GIẢM ÁP GD 41G; VAN GIẢM ÁP GD-43G;  VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE,

 

Sản phẩm cùng loại: