DEMCO SERIES DT/DB GATE VALVE

DEMCO SERIES DT/DB GATE VALVE VAN CỔNG DEMCO DT/DB Tổng quan: Tương tự, van Cổng DEMCO được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện dịch vụ mài mòn và ăn mòn liên quan đến một số ứng dụng mỏ dầu. Van Cổng Demco được thiết kế cho hiệu suất đáng tin cậy, hoạt…