DEMCO SERIES DT/DB GATE VALVE

DEMCO SERIES DT/DB GATE VALVE VAN CỔNG DEMCO DT/DB Tổng quan: Tương tự, van Cổng DEMCO được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện dịch vụ mài mòn và ăn mòn liên quan đến một số ứng dụng mỏ dầu. Van Cổng Demco được thiết kế cho hiệu suất đáng tin cậy, hoạt…

DEMCO NF-C BUTTERFLY VALVE

DEMCO NF-C BUTTERFLY VALVE VAN BƯỚM DEMCO NF-C Tổng quan: Dòng van bướm Cameron DEMCO mang đến một thiết kế ghế ngồi đàn hồi, lý tưởng để kiểm soát chất lỏng trong môi trường khắc nghiệt. Van bướm Cameron DEMCO NF-C, kích thước 14 ‘đến 36’ (350 mm đến 900 mm), có sẵn trong cả…

DEMCO NE-I BUTTERFLY VALVE

DEMCO NE-I BUTTERFLY VALVE VAN BƯỚM DEMCO NE-I Tổng quan: Dòng van bướm Cameron DEMCO mang đến một thiết kế ghế ngồi đàn hồi, lý tưởng để kiểm soát chất lỏng trong môi trường khắc nghiệt. Tùy vào môi trường, mọi nơi từ các ứng dụng mỏ dầu, bao gồm thăm dò, sản xuất, vận…

DEMCO NE-D BUTTERFLY VALVE

DEMCO NE-D BUTTERFLY VALVE VAN BƯỚM DEMCO NE-D Tổng quan: Dòng van bướm Cameron DEMCO mang đến một thiết kế ghế ngồi đàn hồi, lý tưởng để kiểm soát chất lỏng trong môi trường khắc nghiệt. Tùy vào môi trường, mọi nơi từ các ứng dụng mỏ dầu, bao gồm thăm dò, sản xuất, vận…

DEMCO NE-C BUTTERFLY VALVE

DEMCO NE-C BUTTERFLY VALVE VAN BƯỚM DEMCO NE-C Tổng quan: Dòng van bướm Cameron DEMCO mang đến một thiết kế ghế ngồi đàn hồi, lý tưởng để kiểm soát chất lỏng trong môi trường khắc nghiệt. Tùy vào môi trường, mọi nơi từ các ứng dụng mỏ dầu, bao gồm thăm dò, sản xuất, vận…

DEMCO DM 7500-PSI GATE VALVE

DEMCO DM 7500-PSI GATE VALVE VAN CỔNG DEMCO DM7500-PSI Tổng quan: Van Cổng DEMCO được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện dịch vụ mài mòn và ăn mòn liên quan đến một số ứng dụng mỏ dầu. Van Cổng Demco được thiết kế cho hiệu suất đáng tin cậy, hoạt động mạnh…

DEMCO DM 5000-PSI GATE VALVE

DEMCO DM 5000-PSI GATE VALVE VAN CỔNG DEMCO DM5000-PSI Tổng quan: Van Cổng DEMCO được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện dịch vụ mài mòn và ăn mòn liên quan đến một số ứng dụng mỏ dầu. Van Cổng Demco được thiết kế cho hiệu suất đáng tin cậy, hoạt động mạnh…