ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER MH-700

ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER MH-700 BỘ ĐINH VỊ KHÍ NÉN MOTOYAMA MH-700 Tổng quan: Thương hiệu MOTOYAMA đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm nhà máy lọc dầu khí, Các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và nhà máy thép dùng để kiểm soát chính xác chất lỏng đông…

BUTTERFLY VALVE SERIES 10 MOTOYAMA

BUTTERFLY VALVE SERIES 10 MOTOYAMA VAN BƯỚM MOTOYAMA S10 Tổng quan: Thương hiệu van MOTOYAMA đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm nhà máy lọc dầu khí. Các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và nhà máy thép để kiểm soát chính xác chất lỏng đông lạnh, hơi…

BALL VALVE SERIES 41 MOTOYAMA

BALL VALVE SERIES 41 MOTOYAMA VAN BI MOTOYAMA S41 Tổng quan: Thương hiệu van MOTOYAMA đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm nhà máy lọc dầu khí. Các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và nhà máy thép để kiểm soát chính xác chất lỏng đông lạnh, hơi…

ANGLE VALVE SERIES 20 MOTOYAMA

ANGLE VALVE SERIES 20 MOTOYAMA VAN GÓC MOTOYAMA S20 Tổng quan: Thương hiệu van MOTOYAMA đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm nhà máy lọc dầu khí. Các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và nhà máy thép để kiểm soát chính xác chất lỏng đông lạnh, hơi…

3-WAY GLOBE VALVE SERIES 30 MOTOYAMA

3-WAY GLOBE VALVE SERIES 30 MOTOYAMA VAN CẦU 3 NGÃ MOTOYAMA S30 Tổng quan: Thương hiệu van MOTOYAMA đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm nhà máy lọc dầu khí. Các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và nhà máy thép để kiểm soát chính xác chất lỏng…

2-WAY GLOBE VALVE SERIES 07/08 MOTOYAMA

2-WAY GLOBE VALVE SERIES 07/08 MOTOYAMA VAN CẦU 2 NGÃ MOTOYAMA S07/S08 Tổng quan: Thương hiệu van MOTOYAMA đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm nhà máy lọc dầu khí. Các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và nhà máy thép để kiểm soát chính xác chất lỏng…