NEEDLE VALVE J23W-160P

NEEDLE VALVE J23W-160P VAN KIM J13W-160P What is a needle valve? Needle valves, sometimes referred to as plunger valves, are regulating valves and enable engineers to finely control and regulate water flow and pressure. The precision is achieved through the fine movement of the shaft, which enables the gearbox to move the piston tube in…

NEEDLE VALVE J13W-160P

NEEDLE VALVE J13W-160P VAN KIM J13W-160P What is a needle valve? Needle valves, sometimes referred to as plunger valves, are regulating valves and enable engineers to finely control and regulate water flow and pressure. The precision is achieved through the fine movement of the shaft, which enables the gearbox to move the piston tube in…

NEEDLE VALVE

NEEDLE VALVE VAN KIM What is a needle valve? Needle valves, sometimes referred to as plunger valves, are regulating valves and enable engineers to finely control and regulate water flow and pressure. The precision is achieved through the fine movement of the shaft, which enables the gearbox to move the piston tube in sliding motion…

VAN KIM J23W-160P

VAN KIM J23W-160P NEEDLE VALVE J23W-160P Định nghĩa:  Van kim có tên tiếng anh là Needle Valve Van kim là một loại van có cổng nhỏ và dạng piston có ren, hình kim. Nó cho phép điều tiết chính xác lưu lượng, phù hợp cho những van yêu cầu lưu lượng thấp.      …

VAN KIM J13W-160P

VAN KIM J13W-160P NEEDLE VALVE J13W-160P Định nghĩa:  Van kim có tên tiếng anh là Needle Valve Van kim là một loại van có cổng nhỏ và dạng piston có ren, hình kim. Nó cho phép điều tiết chính xác lưu lượng, phù hợp cho những van yêu cầu lưu lượng thấp.     Nguyên…

VAN KIM

VAN KIM NEEDLE VALVE Định nghĩa:  Van kim là loại van công nghiệp có tên tiếng anh là Needle Valve Van kim là một loại van có cổng nhỏ và dạng piston có ren, hình kim. Nó cho phép điều tiết chính xác lưu lượng, phù hợp cho những van yêu cầu lưu lượng thấp.…