VAN RŨ BỤI

VAN RŨ BỤI DUST COLLECTOR VALVE PULSE JET SOLENOID VALVE Định nghĩa: Van rũ bụi là gì? Van Rũ Bụi được sử dụng trong các hệ thống lọc của bộ thu bụi, tua bin khí và thiết bị khử lưu huỳnh. Chúng thường được sử dụng để làm sạch các bộ lọc như bộ lọc…