VAN CỔNG DAO ZUBI T700

VAN CỔNG DAO ZUBI T700 KNIFE GATE VALVES T700 – BIDIRECTIONAL Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn,…

VAN CỔNG DAO ZUBI T600

VAN CỔNG DAO ZUBI T600 KNIFE GATE VALVES T600 – RUBBER SLEEVE KGV Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử…

VAN CỔNG DAO ZUBI T500

VAN CỔNG DAO ZUBI T500 KNIFE GATE VALVES T500 – HIGH PRESSURE KNIFE GATE VALVE Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho…

VAN CỔNG DAO ZUBI T400

VAN CỔNG DAO ZUBI T400 KNIFE GATE VALVES T400 – HOPPER SHAPE SILO VALVE Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc…

VAN DAO ZUBI T300 SHORT

VAN DAO ZUBI T300 SHORT KNIFE GATE VALVES T300 SHORT Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn, nhớt,…

VAN DAO ZUBI T300

VAN DAO ZUBI T300 KNIFE GATE VALVES T300 Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn, nhớt, ăn mòn…

VAN DAO ZUBI T200 TAPPI

VAN DAO ZUBI T200 TAPPI KNIFE GATE VALVES T200 TAPPI Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn, nhớt,…

VAN DAO ZUBI T200 LUG

VAN DAO ZUBI T200 LUG KNIFE GATE VALVES T200 – LUG Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn,…

VAN DAO ZUBI T200 LUG

VAN DAO ZUBI T200 LUG KNIFE GATE VALVES T200 LUG Khái niệm: Van cổng dao T200 được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn,…

VAN DAO ZUBI T200

VAN DAO ZUBI T200 KNIFE GATE VALVES ZUBI T200 Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Van cổng dao được thiết kế để hoạt động trong một số môi trường khắc…

VAN DAO BẢNG RỘNG

VAN DAO BẢNG RỘNG KNIFE GATE VALVES SQUARE MODEL Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn, nhớt, ăn…

VAN DAO RC ĐẦU VUÔNG

VAN DAO RC ĐẦU VUÔNG KNIFE GATE VALVES RC SQUARE ROUND Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn,…

VAN DAO GANG MỘT CHIỀU

VAN DAO GANG MỘT CHIỀU UNIDIRECTIONAL SEAL KNIFE GATE VALVE                     Unidirectional seal Knife Gate Valve for general purpose QB series – Unidirectional seal Knife Gate Valve for general purpose Model: QBZ73X Working Pressure: DN50-DN100, DN125-DN200, DN250-DN400, DN450-DN550, DN600-DN700, DN800-DN900, DN1000-DN1400 16bar, 10bar, 7bar, 5bar, 3bar,…