VAN CỔNG DAO ZUBI T700

VAN CỔNG DAO ZUBI T700 KNIFE GATE VALVES T700 – BIDIRECTIONAL Khái niệm: Van cổng dao được thiết kế chủ yếu cho các dịch vụ bật tắt và cách ly trong các hệ thống có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. Các van cổng dao đặc biệt có lợi cho việc xử lý bùn,…