ANGLE TYPE BALL CHECK VALVE

WBCV-1126 (LPG) / WBCV-1226 (NH3)

Van bi một chiều loại góc (Angle Type Ball Check Valve) là dòng van cao cấp do MS ENG sản xuất được sử dụng lắp đặt vào hệ thống đường ống, kiểm soát và ngăn chặn các dòng chảy ngược, cho phép lưu chất đi qua một hướng nhất định.

Đại lý phân phối Van dùng cho LPG tại Việt Nam

Hiện tại dòng Van dùng cho LPG do MS ENG sản xuất được IWISU phân phối chính tại thị trường Việt Nam.

SPECIRCATION

  • Application: to prevent the gas leakage in tank when klinger type level gauge was dastroyed.
  • Hydrostatic test pressure: 2.94MPa
  • Pneumatic test pressure: 1.96MPa
  • Maximum working pressure: 1.96MPa
  • Fluid: LPG, NG, NH3

van-bi-mot-chieu-loai-goc

 

METERIAL

NO. PART NAME MATERIAL NO. PART NAME MARTERIAL
1 BODY GCD-S 12 BALL STS 304
2 BONNET S20C 13 COLLAR C3604B
3 SPINDLE STS 304 14 BALL REST C3604B
4 GLAND NUT S20C 15 PACKING P.T.F.E
5 PACKING GLAND C3604B 16 V-PACKING P.T.F.E
6 GLAND C3604B 17 V-PACKING P.T.F.E
7 SPRING STS 304 18 O-RING N.B.R
8 GASKET NON-ASBESTOS 19 O-RING N.B.R
9 VALVE DISK C3604B 20 O-RING N.B.R
10 VALVE SEAT C3604B 21 NUT S25C
11 PACKING P.T.F.E 22 HANDLE SPCC

DIMENSION

SIZE H L1 L2 L3 PT A INLET FLANGE OUTLET FLANGE
a b c d t f n-ɸh A B C D T F n-ɸh
15A 205 75 75 75 Pt1/2 15 52 70 95 14 1 4-14 15 52 70 95 14 1 4-14
Sản phẩm cùng loại: