VAN DAO EBRO HPT

EBRO KNIFE GATE VALVES HPT

VAN DAO EBRO HPT

VAN DAO EBRO HPT

Thông tin sản phẩm: VAN DAO EBRO

Van dao HP, HPT và HX đều được tăng cường để chịu được áp lực hai chiều cao. Chúng được trang bị các cổng cổng “O” xuyên suốt và điều này đảm bảo việc tắt thực sự an toàn và đáng tin cậy đối với phương tiện tĩnh và tập trung cao độ. Hiệu suất tắt này, cùng với các đặc tính dòng chảy tuyệt vời của nó, làm cho chúng phù hợp với các điều kiện vận hành thực sự đòi hỏi với môi trường như bột giấy (nồng độ bột <18%), liqour và bùn đậm đặc.

Đường kính danh nghĩa: DN 200 – DN 600.

Mặt đối mặt: tiêu chuẩn sản xuất.

Chỗ ở mặt bích: EN 1092 PN 10, JIS B 2238 10K, ANSI B16.5 Class 150.

Kiểm tra độ kín: EN 12266-1: 2012 Tỷ lệ A.

Tối đa Áp suất vận hành: DN 200 – DN 600, 10 bar.

information: EBRO KNIFE GATE VALVES HPT

Ebro high pressure knife gate valves HP, HPT and HX are all strenthened to withstand high bi-directional pressures. They are equipped with through-going “O” port gates and this secure a really safe and reliable shut-off of static and highly concentrated media. This shut-off performance, along with its excellent flow characteristics, makes them suitable for really demanding operating conditions with media as pulp (pulp concentration < 18%), liqour and highly concentrated slurry.

Nominal diameter: DN 200 – DN 600.

Face-to-face: manufacturing standard.

Flange accommodation: EN 1092 PN 10, JIS B 2238 10K, ANSI B16.5 Class 150.

Tightness check: EN 12266-1:2012 Rate A.

Max. Operating pressure: DN 200 – DN 600, 10 bar.

VAN CỔNG DAO EBRO HPT
Sản phẩm cùng loại: