VAN DAO EBRO HX

EBRO KNIFE GATE VALVES HX

VAN DAO EBRO HX

VAN DAO EBRO HX

Thông tin sản phẩm:

Van dao Ebro HP, HPT và HX đều được tăng cường để chịu được áp lực hai chiều cao. Chúng được trang bị các cổng cổng “O” xuyên suốt và điều này đảm bảo việc tắt thực sự an toàn và đáng tin cậy đối với phương tiện tĩnh và tập trung cao độ.

Hiệu suất tắt này, cùng với các đặc tính dòng chảy tuyệt vời của nó, làm cho chúng phù hợp với các điều kiện vận hành thực sự đòi hỏi với môi trường như bột giấy (nồng độ bột <18%), liqour và bùn đậm đặc.

Đường kính danh nghĩa: DN 200 – DN 800.

Mặt đối mặt: tiêu chuẩn sản xuất.

Chỗ ở mặt bích: EN 1092 PN 16, EN 1092 PN 20, EN 1092 PN 25, EN 1092 PN 40, EN 1092 PN 50, ASME B16.5 Class 150, ASME B16.5 Class 300.

Kiểm tra độ kín: EN 12266-1: 2009 Tỷ lệ A.

Tối đa Áp suất vận hành: DN 200 – DN 800, 20 bar.

Information: EBRO KNIFE GATE VALVES HX

Ebro high pressure knife gate valves HP, HPT and HX are all strenthened to withstand high bi-directional pressures. They are equipped with through-going “O” port gates and this secure a really safe and reliable shut-off of static and highly concentrated media.

This shut-off performance, along with its excellent flow characteristics, makes them suitable for really demanding operating conditions with media as pulp (pulp concentration < 18%), liqour and highly concentrated slurry.

Nominal diameter: DN 200 – DN 800.

Face-to-face: manufacturing standard.

Flange accommodation: EN 1092 PN 16, EN 1092 PN 20, EN 1092 PN 25, EN 1092 PN 40, EN 1092 PN 50, ASME B16.5 Class 150, ASME B16.5 Class 300.

Tightness check: EN 12266-1:2009 Rate A.

Max. Operating pressure: DN 200 – DN 800, 20 bar.

VAN CỔNG DAO EBRO HX
Sản phẩm cùng loại: