VAN DAO EBRO MP

EBRO KNIFE GATE VALVES MP

VAN DAO EBRO MP

VAN DAO EBRO MP

Thông tin sản phẩm:

Van dao Ebro có một lỗ khoan đầy đủ và bịt kín đến mức áp suất đầy đủ của van không phụ thuộc vào hướng áp suất. Nó có hướng áp suất ưa thích và thiết kế ngắt đặc biệt, giúp van cổng dao phù hợp với một số ứng dụng và phương tiện như bột giấy, bùn, sinh khối, bột và các vật liệu rắn khác.

Đường kính danh nghĩa: DN 400 – DN 600.

Mặt đối mặt: tiêu chuẩn sản xuất.

Mặt bích chỗ ở: EN 1092 PN 10.

Kiểm tra độ kín: EN 12266-1: 2012 Tỷ lệ A.

Thiết bị truyền động: DN 400, 6 bar, DN 500 – DN 600, 4 bar.

Information: EBRO KNIFE GATE VALVES MP

Ebro knife gate valve MP has a full bore and seal tight up to the full pressure rating of the valve independent of pressure direction. It has a preferred pressure direction and a special cutting shut-off design, which makes it suitable for several applications and media such as pulp, sludge, biomass, powder and other solid materials.

Nominal diameter: DN 400 – DN 600.

Face-to-face: manufacturing standard.

Flange accommodation: EN 1092 PN 10.

Tightness check: EN 12266-1:2012 Rate A.

Actuator: DN 400, 6 bar, DN 500 – DN 600, 4 bar.

VAN CỔNG DAO EBRO MP
Sản phẩm cùng loại: