VAN DAO EBRO SLF

EBRO SLF KNIFE GATE VALVE

VAN DAO EBRO SLF

VAN DAO EBRO SLF

Thông tin sản phẩm:

Van cắt Ebro SLV và SLF đặc biệt thích hợp cho bùn mài mòn và đòi hỏi trong đó độ tin cậy vận hành và chi phí vòng đời thấp được nhấn mạnh. Van cắt Ebro SLF là phiên bản có chốt trong khi SLF có mặt bích hoàn toàn và đặc biệt phù hợp trên các đường ống không tập trung cũ hoặc các ứng dụng áp suất thấp.

Đường kính danh nghĩa: DN 80 – DN 400.

Chỗ ở mặt bích: EN 1092 PN 10, ASME / ANSI B16.5, Class 150, AS 2129 Bảng D, AS 2129 Bảng E.

Kiểm tra độ kín: EN 12266-1: 2012 tỷ lệ A.

Tối đa Áp suất vận hành: DN 80 – DN 400, 10 bar.

Information: EBRO SLF KNIFE GATE VALVE

Ebro knife gate valves SLV and SLF are particularly suitable for abrasive and demanding slurry where operation reliability and low life cycle cost are emphasized. The Ebro SLF Knife Gate Valve is a lugged version while the SLF is fully flanged and especially suitable on old non-centred pipes or low pressure applications.

Nominal diameter: DN 80 – DN 400.

Flange accommodation: EN 1092 PN 10, ASME/ANSI B16.5, Class 150, AS 2129 Table D, AS 2129 Table E.

Tightness check: EN 12266-1:2012 rate A.

Max. Operating pressure: DN 80 – DN 400, 10 bar.

 

VAN CỔNG DAO EBRO SLF
Sản phẩm cùng loại: