VAN DAO EBRO WB

KNIFE GATE VALVES SIZE WB

VAN DAO EBRO WB

VAN DAO EBRO WB

Thông tin sản phẩm:

Các van cắt Ebro này đều là hai hướng và do đó có thể được lắp đặt vào hệ thống đường ống độc lập với hướng áp suất.

Lỗ khoan đầy đủ và đặc tính dòng chảy phù hợp với chất lỏng, bùn và chất lỏng với chất rắn….

Đường kính danh nghĩa: DN 50 – DN 300, WB11, DN 350 – DN 1600, WB.

Chỗ ở mặt bích: DN 50 – DN 300, EN 1092 PN 10, ASME / ANSI B 16.5 Class 150.

Thiết bị truyền động: Bánh xe tay, bánh xích, xi lanh khí nén, động cơ điện, xi lanh thủy lực.

Tối đa Áp suất vận hành: DN 50 – DN 300, 10 bar, DN 350 – DN 400, 6 bar, DN 500 – DN 600, 4 bar.

Information: KNIFE GATE VALVES SIZE WB

These valves are all bi-directional and can therefore be installed into pipe systems independent of pressure direction.

Full bore and excellent flow characteristics makes them suitable for fluids, sludge and liquids with solids….

Nominal diameter: DN 50 – DN 300, WB11, DN 350 – DN 1600, WB.

Flange accommodation: DN 50 – DN 300, EN 1092 PN 10, ASME/ANSI B 16.5 Class 150, DN 350 – DN 1600.

Actuator: Hand wheel, chain wheel, pneumatic cylinder, electric motor, hydraulic cylinder.

Max. Operating pressure: DN 50 – DN 300, 10 bar, DN 350 – DN 400, 6 bar, DN 500 – DN 600, 4 bar, DN 700 – DN 1200, 6 bar, DN 1400 – DN 1600, 4 bar.
Tab: thegioivalve, thegioimatbich, iwisu

VAN CỔNG DAO EBRO WB
Sản phẩm cùng loại: