YOUFUMI PFA LINED DIAPHRAGM VALVE HANDWHEEL OPERATED

VAN MÀNG YOUFUMI LÓT PFA CÓ TAY QUAY LINH ĐỘNG

YOUFUMI PFA LINED DIAPHRAGM VALVE HANDWHEEL OPERATED

YOUFUMI PFA LINED DIAPHRAGM VALVE HANDWHEEL OPERATED

Tổng quát: PFA LINED DIAPHRAGM VALVE HANDWHEEL OPERATED

Van màng lót YFM áp dụng công nghệ đặc biệt bằng cách lót PFA / FEP trên thân máy, màng ngăn được làm bằng PFA / FEP và EPDM do đó tất cả các bộ phận bị ướt đều đạt được hiệu suất chống ăn mòn như nhau.

Van màng lót có khả năng điều tiết lưu lượng tốt với ưu điểm chống ăn mòn và chống mài mòn, hiệu suất bịt kín đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi trong môi trường ăn mòn, sợi, bột, v.v.

Product Description:

YFM lined diaphragm valve adopt special technology by lined PFA/FEP on body, diaphragm is made of PFA/FEP and EPDM thus all wetted parts are reach same performance of corrosion resistance. This valve has good at throttles with advantage of corrosion resistance and abrasion resistance, reliable sealing performance and widely used in corrosive medium, fiber, powder etc.

Product Feature:

  • Less parts and good performance
  • Fast throttle
  • Open limitation conveniently, flexibly, precisely
  • Fine body structure for easy assembly and maintenance.
  • All wetted parts are lined by fluorine, totally isolate from medium to avoid any corrosion on body.

Product parameter:

  • Lining material: PFA, PTFE, FEP, GXPO etc;
  • Operation methods: Manual, Worm gear, Electric, Pneumatic and Hydraulic actuator.
Sản phẩm cùng loại: