YOUFUMI VACUUM NEGATIVE PRESSURE LINED SAFETY VALVE

VAN AN TOÀN CHÂN KHÔNG LÓT NHỰA YOUFUMI

YOUFUMI VACUUM NEGATIVE PRESSURE LINED SAFETY VALVE

YOUFUMI VACUUM NEGATIVE PRESSURE LINED SAFETY VALVE

Tổng quan: VACUUM NEGATIVE PRESSURE LINED SAFETY VALVE

Van an toàn lót áp suất âm được áp dụng cho hệ thống áp suất chân không ở nhiệt độ 180 ° C

Van an toàn này có thể được cài đặt trong hệ thống áp suất bình thường, cũng có thể được cài đặt trong giá trị áp suất chân không cao hơn

Khi van chứa và van xả không mở, dẫn đến áp suất chân không, van an toàn chân không sẽ tự động mở để đảm bảo thiết bị không bị hỏng.

Youfumi cung cấp các thiết bị kiểm soát dòng chảy chất lượng cao và các giải pháp sử dụng các ngành công nghiệp chế biến.

Youfumi chuyên cung cấp các loại van có lót teflon bằng PTFE/PFE. Hiện nay, Công ty IWISU đang là công ty hàng đầu chuyên cung cấp, phân phối sản phẩm lót nhựa PTFE/PFE của hãng Youfumi tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo: VAN AN TOÀN YOUFUMI

Working Principle:

Vacuum negative pressure lined safety valve is applicable for negative pressure system in temperature ≤180°C. When the value of negative pressure in the container or pipeline system exceed the allowable value, the pressure of the disc and the upward pull of the spring force disc tightly close to the seat, to ensure the media does not leak. When the container and discharge valve is not open, resulting in negative pressure, the vacuum negative pressure safety valve willautomatically open to ensure that the device is not damaged.

Description:

At present, due to operator error or other reasons caused by pipe has a sudden negative pressure, the lining material is fell off, and the drum is sucked, the expansion is deformed and so on, then to cause great economic loss or other accidents.

In order to solve this problem, our company has developed a special research on the vacuum negative pressure lined, to ensure that negative pressure in the pipeline (or more than the specified negative value).

Sản phẩm cùng loại: