CARTEN HIGH FLOW PNEUMATIC BELLOWS VALVES

CARTEN HIGH FLOW PNEUMATIC BELLOWS VALVES CARTEN HFCA Series The HFCA series is designed for cost efficient bulk distribution of high purity gases and distribution systems where high flows are demanded with minimal pressure drop, high containment and safe delivery in critical process systems. The HFCA’s high Cv capacity provides the best flow value and…

CARTEN ULTRA-HIGH PURITY DIAPHRAGM VALVES

CARTEN ULTRA-HIGH PURITY DIAPHRAGM VALVES CARTEN SPDS Series This SPDS (diaphragm Design) is intended for bulk gas distribution where containment,cleanliness and purity are of the utmost importance. Applications for this valve include: • High-purity gas system control valves • High-purity gas control for point-of-use service • Superior containment and cleanliness for your most critical valve…

CARTEN PNEUMATICALLY OPERATED DIAPHRAGM VALVE

CARTEN PNEUMATICALLY OPERATED DIAPHRAGM VALVE CARTEN SPDSA Series This SPDSA (Diaphragm Design) is intended for bulk gas distribution where containment, cleanliness and purity are of the utmost importance. Applications for this valve include: High-purity gas system control valves. High-purity gas control for point-of-use service. Superior containment and cleanliness for your most critical valve applications. Suitable…

CARTEN’S RG1 SERIES ULTRA-HIGH PURITY REGULATOR

CARTEN’S RG1 SERIES ULTRA-HIGH PURITY REGULATOR BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT RG1 CARTEN Tổng quan: Carten’s RG1 series ultra-high purity regulator is designed for high performance and precise pressure control in point-of-use and medium flow gas systems. Carten’s RG1 regulator provides control for high purity gas delivery and containment solutions for customers who demand precise…

CARTEN RG2 SERIES HIGH PERFORMANCE VALVES

CARTEN RG2 SERIES HIGH PERFORMANCE VALVES BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT RG2 CARTEN Tổng quan: Carten’s RG2 series ultra-high purity regulator is designed for high performance and precise control in point-of-use and high flow gas systems. Carten’s RG2 regulator provides high purity gas delivery and containment solutions for customers who demand precise pressure control in…

CARTEN BNW SERIES WEIR DIAPHRAGM VALVE

CARTEN BNW SERIES WEIR DIAPHRAGM VALVE VAN MÀNG WEIR CARTEN DÒNG BNW Tổng quan sản phẩm: Van màng Weir Carten dòng BNW chứa một hệ thống niêm phong màng độc đáo loại bỏ creep polymer, tăng độ bền và khả năng quay vòng nhiệt vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn ASME BPE. Mô-men xoắn liên…

CARTEN HILIFE CERAMIC BALL VALVE

CARTEN HILIFE CERAMIC BALL VALVE VAN BI GỐM HILIFE CARTEN Tổng quan: Van bi gốm Carten HiLife được biết đến để phản ứng với những thách thức mới trong các ngành công nghiệp đòi hỏi giải pháp cho phương tiện mài mòn và ăn mòn. Đặc biệt là các ứng dụng truyền tải khí nén…

CARTEN HILIFE CERAMIC GATE VALVE

CARTEN HILIFE CERAMIC GATE VALVE VAN CỔNG GỐM HILIFE CARTEN Tổng quan: Gạch kỹ thuật chuyên dụng được sử dụng làm tiêu chuẩn cho lớp lót gốm của van Carten HiLife Gate này sử dụng một bộ phận ổn định để tăng khả năng chống mài mòn, mài mòn và các vết nứt cấu trúc…

CARTEN HILIFE CERAMIC BUTTERFLY VALVE

CARTEN HILIFE CERAMIC BUTTERFLY VALVE VAN BƯỚM GỐM HILIFE CARTEN Tỏng quan: Van bướm gốm HiLife đã được phát triển để đáp ứng với những thách thức mới trong các ngành công nghiệp, kiểm soát phương tiện ăn mòn hiệu quả. Ở mọi nơi, Van bướm bằng kim loại mềm và kín có tuổi thọ…