SIRCA WAFER BALL VALVE

SIRCA WAFER BALL VALVE VAN BI SIRCA KIỂU WAFER S10 Tổng quan: MODEL WAFER S10 SIRCA Sirca International SpA được thành lập và bắt đầu kinh doanh như một nhà sản xuất các hệ thống điều tiết hoàn toàn tự động và khí nén. Các sản phẩm chính của Sirca là khí nén, ổ đĩa…