TRUNNION BALL VALVE CLASS 900

TRUNNION BALL VALVE CLASS 900 Tổng quan Trunnion ball valve Trunnion ball valve class 900 ( van bi trunnion class 900 ) được nhập khẩu từ Hàn Quốc, do công ty HSE sản xuất. HAWKS ENG là công ty chuyên sản xuất các dòng van như: van bi, van bướm, van thép rèn, van một…

TRUNNION BALL VALVE CLASS 600

TRUNNION BALL VALVE CLASS 600 Tổng quan Trunnion ball valve Trunnion ball valve class 600 ( van bi trunnion class 600) được nhập khẩu từ Hàn Quốc, do công ty HSE sản xuất. HAWKS ENG là công ty chuyên sản xuất các dòng van như: van bi, van bướm, van thép rèn, van một chiều,……

TRUNNION BALL VALVE CLASS 300

TRUNNION BALL VALVE CLASS 300 Tổng quan Trunnion ball valve Trunnion ball valve class 300 ( van bi trunnion class 300) được nhập khẩu từ Hàn Quốc, do công ty HSE sản xuất. HAWKS ENG là công ty chuyên sản xuất các dòng van như: van bi, van bướm, van thép rèn, van một chiều,……

VAN BI HSE THÉP RÈN

VAN BI HSE THÉP RÈN Tổng quan van bi HSE thép rèn van bi HSE thép rèn ( Ball valve HSE FORGED STEEL 2-PC ) được nhập khẩu từ Hàn Quốc, do công ty HSE sản xuất. HAWKS ENG là công ty chuyên sản xuất các dòng van như: van bi, van bướm, van thép…

VAN BI HSE THÉP CARBON

VAN BI HSE THÉP CARBON Tổng quan van bi HSE thép carbon van bi HSE thép carbon ( Ball valve HSE CARBON STEEL) được nhập khẩu từ Hàn Quốc, do công ty HSE sản xuất. HAWKS ENG là công ty chuyên sản xuất các dòng van như: van bi, van bướm, van thép rèn, van…