VAN BI – BALL VALVE

VAN BI – BALL VALVE Định nghĩa: van bi là gì? Van bi có tên tiếng anh là Ball valve là một thiết bị cơ khí sử dụng góc quay nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ để đóng mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất trong hệ thống đường ống. Van bi mở hoàn toàn…