VAN BƯỚM EBRO HP114-K3 HIGH PERFORMANCE KIỂU LUG

VAN BƯỚM EBRO HP114-K3 HIGH PERFORMANCE KIỂU LUG EBRO HP114-K3 HIGH PERFORMANCE VALVES TYPE LUG Thông tin sản phẩm: Van bướm loại HP114-K3 kiểu Lug hiệu suất cao dùng trong xây dựng lập dị đôi. Niêm phong đáng tin cậy ngay cả với điều kiện nhiệt độ và áp suất cực đoan. Đường kính danh…