BONNEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

VAN CỔNG BONNEY FORGE A105 CLASS 800

BONNEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

BONNEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

Tổng quan: VAN CỔNG BONNEY FORGE CLASS 800 A105

Bonney Forge Corporation, nhà sản xuất quốc tế hàng đầu về van thép rèn công nghiệp, van thép đúc, phụ kiện thép rèn.

Hiện nay, công ty IWISU được biết đến là nhà cung cấp, phân phối các loại van công nghiệp, van vi sinh, phụ kiện ống dẫn,…và hiện công ty IWISU đang là cung cung của hãng van công nghiệp Bonney Forge với chất lượng tốt cao cấp.

Mọi thông tin chi tiết hãy gọi đến hotline:  (+84) 28 36 36 90 90 / 36 36 90 91 để được nhân viên kinh doanh tư vấn.

Tài liệu tham khảo: VAN CỔNG BONNEY FORGE CLASS 800

Thông tin sản phẩm: VAN CÔNG NGHIỆP BONNEY FORGE A105 CLASS 800

Các loại liên kết:

 • SW ( Socket Well)
 • NPT ( Screwed  Ends)
 • BW ( Butt Welding)

Design construction:

API 602 – ASME B16.34 – BS 5352

Testing according to API 598

Marking MSS SP25

Outside Screw and Yoke (OS&Y)

Self aligning two piece packing gland

Spiral-wound gasket

Integral backseat

Socket Weld Ends to ASME B16.11

Screwed Ends (NPT) to ASME B1.20.1

Butt Welding Ends to ASME B16.25

Ratings:

– carbon steel class 800 1975 psig @ 100°F

138 bar + 38°C

– carbon steel class 1500 3705 psig @ 100°F

255 bar + 38°C

Description: 1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800LB

1/2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
1/2″GATE VALVE 800# BB FB NPT
1/2″GATE VALVE 800# BB RB SW
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB NPT
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB SW
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB NPT
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB SW
1/2″EXTENDED BODY GATE VALVE 800# BB RB
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB NPT A105/TRIM 8
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT VS 215 C30 A105/F6
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW VS 215 C30 A105/F6

Description: 3/4″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800LB

3/4″GATE VALVE 800# BB RB NPT
3/4″GATE VALVE 800# BB FB NPT
3/4″GATE VALVE 800# BB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB NPT
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB NPT
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800 # BB RB NPT
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB BW SCH 80
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB NPT VS 215 C31 A105/304*
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB BW SCH 160 A105
3/4″ GATE VALVE 800# BB FB NPT A105/TRIM5
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB NPT A105/TRIM 8

Description: 1″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800LB

1″GATE VALVE 800# BB FB NPT
1″GATE VALVE 800# BB RB SW
1″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1″ GATE VALVE 800# BB RB SW
1″GATE VALVE 800# BB RB NPT
1″ GATE VALVE 800# A105 TRIM 8 NPT
1″GATE VALVE 800# BB RB SW
1″ GATE VALVE 800 # BB RB NPT
1″ EXTENDED BODY GATE VALVE 800# BB RB
1″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1″GATE VALVE 800# BB RB NPT A105/316L*
1″ GATE VALVE 800# BB RB NPT A105/TRIM5
1″ GATE VALVE 800# BB FB NPT A105/TRIM5
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT VS 215 C31 A105/304*
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT VS 215 C30 A105/F6
1″ EXTENDED BODY GATE VALVE 800# BB RB A105/316L*TRIM 16 FNPTxMSW
1″ GATE VALVE 800# BB RB BW SCH 160 A105 TRIM 5
1.1/4″GATE VALVE 800# BB FB NPT

Description: 1.1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800LB

1.1/2″GATE VALVE 800# BB FB NPT
1.1/2″GATE VALVE 800# BB RB SW
1.1/2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1.1/2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
1.1/2″ GATE VALVE 800 # BB RB NPT
1.1/2″ EXTENDED BODY GATE VALVE 800# BB
1.1/2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1.1/2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1.1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT L-E PACK
1.1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW A105
1.1/2″ GATE VALVE 800# BB RB BW SCH 160 A105 TRIM 5

Description: 2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800LB

2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
2″GATE VALVE 800# BB RB SW
2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
2″GATE VALVE 800# BB FB NPT
2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
2″ GATE VALVE 800# BB RB NPT
2″ GATE VALVE 800 # BB RB NPT
2″ GATE VALVE 800 # BB RB SW
2″ EXTENDED BODY GATE VALVE 800# BB RB
2″GATE VALVE 800# WB RB NPT
2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT A105
2″ GATE VALVE 800# BB RB NPT A105/TRIM 8
2″ GATE VALVE 800# BB RB NPT A105
2″ GATE VALVE 800# WB RB SW A105

 • BONEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

  BONEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

  BONEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

 • BONEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

  BONEY FORGE GATE VALVE A105

  BONEY FORGE GATE VALVE A105 CLASS 800

Sản phẩm cùng loại: