BONNEY FORGE GATE VALVE CLASS 800 A182 F316

VAN CỔNG BONNEY FORGE CLASS 800 A182 F316

BONNEY FORGE GATE VALVE CLASS 800 A182 F316

BONNEY FORGE GATE VALVE CLASS 800 A182 F316

Tổng quan: VAN CỔNG BONNEY FORGE CLASS 800 A182 F316

Bonney Forge Corporation, nhà sản xuất quốc tế hàng đầu về van thép rèn công nghiệp, van thép đúc, phụ kiện thép rèn.

Hiện nay, công ty IWISU được biết đến là nhà phân phối độc quyền sản phẩm của Bonney Forge tại Việt Nam. Sản phẩm của Bonney Forge được sử dụng rộng rãi ở các nhà máy sản xuất Lọc Dầu, Nhiệt Điện tại Việt Nam như : Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, Thép Formosa, các nhà máy Nhiệt điện của tập đoàn PVN.

Mọi thông tin chi tiết hãy gọi đến hotline:  (+84) 28 36 36 90 90 / 36 36 90 91 để được nhân viên kinh doanh tư vấn.

Tài liệu tham khảo: VAN CỔNG BONNEY FORGE CLASS 800

Thông tin sản phẩm: VAN CÔNG NGHIỆP BONNEY FORGE CLASS 800 A182 F316

Các loại liên kết:

  • SW ( Socket Weld)
  • NPT ( Screwed  Ends)
  • BW ( Butt Welding)

Design construction:

API 602 – ASME B16.34 – BS 5352

Testing according to API 598

Marking MSS SP25

Outside Screw and Yoke (OS&Y)

Self aligning two piece packing gland

Spiral-wound gasket

Integral backseat

Socket Weld Ends to ASME B16.11

Screwed Ends (NPT) to ASME B1.20.1

Butt Welding Ends to ASME B16.25

Ratings:

– carbon steel class 800 1975 psig @ 100°F 138 bar + 38°C

– carbon steel class 1500 3705 psig @ 100°F 255 bar + 38°C

Description: 1/4″GATE VALVE, 3/8″GATE VALVE

1/4″GATE VALVE 800# BB FB NPT
3/8″GATE VALVE 800# BB FB NPT

Description: 1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800LB

1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB
1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB
1/2″GATE VALVE 800# BB RB
1/2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1/2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
1/2″GATE VALVE 800# NPT BB RB
1/2″ GATE VALVE 800# OS&Y WB RB
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT F316/316L*
1/2″GATE VALVE 800# BB RB SW F316/316L*

Description: 3/4″BELLOW SEAL GATE VALVE 

3/4″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB NPT
3/4″ GATE VALVE 800# BB RB BW
3/4″GATE VALVE 800# BB FB NPT
3/4″GATE VALVE 800# BB RB SW
3/4″GATE VALVE 800# NPT BB RB
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB SW
3/4″GATE VALVE 800# BB RB SW
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB NPTxSW F316/316L*
3/4″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT F316/316L*
3/4″GATE VALVE 800# BB RB NPT F316/316L*
3/4″ GATE VALVE 800# WB RB NPT F316/316L*

Description: 1″GATE VALVE

1″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT
1″GATE VALVE 800# BB RB NPT
1″ GATE VALVE 800# BB RB BW
1″ GATE VALVE 800# BB RB SW
1″GATE VALVE 800# NPT BB RB
1″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
1″GATE VALVE 800# BB RB NPT F316/316L*
1″ GATE VALVE 800# WB RB NPT F316/316L*

Description: 1.1/4″GATE VALVE

1.1/4″GATE VALVE 800# BB FB NPT
1.1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB
1.1/2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB
1.1/2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
1.1/2″GATE VALVE 800# NPT BB RB
1.1/2″GATE VALVE 800# WB RB NPT
1.1/2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
1.1/2″ GATE VALVE 800# BB RB BW SCH 160 F316/316L*

Description: 2″ GATE VALVE

2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT
2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT
2″GATE VALVE 800# BB RB NPT
2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
2″ GATE VALVE 800# BB RB BW
2″GATE VALVE 800 BB RB NPT
2″GATE VALVE 800# NPT BB RB
2″ GATE VALVE 800# WB RB NPT
2″ GATE VALVE 800# WB RB SW
2″ BELLOW SEAL GATE VALVE 800# BB RB NPT L-E PACK

BONEY FORGE GATE VALVE CLASS 800 A182 F316
Sản phẩm cùng loại: