TMP-3000 SMART POSITIONER

BỘ ĐỊNH VỊ THÔNG MINH TMP-3000

TMP-3000 SMART POSITIONER

TMP-3000 SMART POSITIONER

Thông tin: TMP-3000

Công ty IWISU chuyên cung cấp và phân phối các loại thiết bị điều khiển. Trong đó thiết bị điều khiển thông minh của Rotork YTC. Thiết bị TMP-3000 dùng để điều khiển vị trí van tuyến tính dạng điện-khí nén. Sử dụng để điều khiển cơ cấu truyền động(actuator) của van cơ cấu hoạt động dạng xoay (ví dụ van cấp nước với cơ cấu hành trình hoạt động dạng xoay cho van bướm) mục tiêu nhằm đều khiển vị trí mở van theo ý muốn thông qua tín hiệu đầu vào điều khiển điện một chiều 4-20mA.

Vân hành van TMP-3000, theo tín hiệu đầu vào 4 ~ 20mA được phân phối từ bộ điều khiển.

 • Hành động thất bại hoán đổi cho nhau.
 • Mức tiêu thụ gần bằng không.
 • Màn hình LCD có đèn nền.
 • Tín hiệu phản hồi.
 • 4 nút điều khiển cục bộ.
 • Gắn đơn giản.
 • Tự động hiệu chuẩn.

Tài liệu tham khảo: SMART POSITIONER TMP3000

Information:

IWISU company specializes in supplying and distributing control equipment. In it, Rotork YTC intelligent control device. The TMP-3000 is used to control the electric-pneumatic linear valve position. Used to control the actuator (actuator) of the rotating actuator valve (for example, the water supply valve with the rotating actuator structure for the butterfly valve) is intended to control the valve opening position accordingly. want to adopt 4-20mA DC control input signal.

TMP-3000 valve stroke, according to input signal of 4~20mA being delivered from controller.

 • Interchangeable fail action.
 • Near zero consumption level.
 • LCD display with backlight.
 • Feedback signal.
 • 4 buttons for local control.
 • Simple mounting.
 • Auto calibration.
Sản phẩm cùng loại: