YT-1200L PNEUMATIC PNEUMATIC POSITIONER

BỘ ĐỊNH VỊ KHÍ NÉN YT-1200L

YT-1200L PNEUMATIC PNEUMATIC POSITIONER

YT-1200L PNEUMATIC PNEUMATIC POSITIONER

Thông tin: YT-1200L

Công ty IWISU chuyên cung cấp và phân phối các loại thiết bị điều khiển. Trong đó bộ thiết bị định vị khí nén của Rotork YTC. Bộ điều khiển van khí nén YTC YT-1200L là sản phẩm chất lượng cao do hãng YTC Hàn Quốc Sản xuất. Bộ điều khiển van khí nén YTC YT-1200L thuộc dòng PNEUMATIC PNEUMATIC có thể dùng cho Van bướm, van bi, van cầu….

Bộ định vị điện bằng khí nén YT-1200L được sử dụng cho hoạt động của thiết bị truyền động van quay bằng khí nén bằng bộ điều khiển điện hoặc hệ thống điều khiển với tín hiệu đầu ra từ 3 đến 5 psi hoặc dải phân chia.

  • Điều chỉnh khoảng không và nhịp đơn giản.
  • Không có sự cộng hưởng giữa 5 ~ 200Hz.
  • Tự động / chuyển đổi thủ công.
  • RA vs DA hành động và 1/2 thiết lập phạm vi chia bằng điều chỉnh đơn giản.

Tài liệu tham khảo: PNEUMATIC PNEUMATIC POSITIONER YT1200L – YT1200R

Information:

IWISU company specializes in supplying and distributing control equipment. In particular, the pneumatic set of Rotork YTC. YTC YT-1200L pneumatic valve controller is a high quality product produced by YTC Korea. YTC YT-1200L pneumatic valve controller PNEUMATIC PNEUMATIC series can be used for butterfly valve, ball valve, globe valve ….

YT-1200L pneumatic electric positioner is used for operation of pneumatic rotary valve actuator with electric controller or control system with 3 to 5 psi output signal or dividing range.

  • Simple zero and span adjustment.
  • No resonance between 5~200Hz.
  • Auto/Manual switch.
  • RA v.s. DA action and 1/2 split range setting by simple adjustment.
Sản phẩm cùng loại: