YT-1000L ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER

BỘ ĐỊNH VỊ KHÍ NÉN YT-1000L

YT-1000L ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER

YT-1000L ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER

Thông tin: YT-1000L

Công ty IWISU chuyên cung cấp và phân phối các loại thiết bị điều khiển. Trong đó bộ thiết bị định vị khí nén của Rotork YTC. Bộ điều khiển van khí nén YTC YT-1000L là sản phẩm chất lượng cao do hãng YTC Hàn Quốc Sản xuất. Bộ điều khiển van khí nén YTC YT-1000L thuộc dòng  ELECTRO PNEUMATIC có thể dùng cho Van bướm, van bi, van cầu….

Bộ định vị điện bằng khí nén YT-1000L được sử dụng cho hoạt động của thiết bị truyền động van quay bằng khí nén bằng bộ điều khiển điện hoặc hệ thống điều khiển với tín hiệu đầu ra tương tự của DC 4 đến 20mA hoặc dải phân chia.

  • Điều chỉnh zero và span đơn giản.
  • Không có cộng hưởng giữa 5-200Hz.
  • Công tắc tự động / thủ công.
  • RA v.s. Hành động DA và thiết lập phạm vi chia 1/2 bằng cách điều chỉnh đơn giản.
  • Tín hiệu phản hồi nội bộ có sẵn dưới dạng tùy chọn (chỉ bằng chứng thời tiết).

Tài liệu tham khảo: ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER YT1000 -YT1050

Information:

IWISU company specializes in supplying and distributing control equipment. In particular, the pneumatic set of Rotork YTC. YTC YT-1000L pneumatic valve controller is a high quality product produced by YTC Korea. YTC YT-1000L pneumatic valve controller ELECTRO PNEUMATIC series can be used for butterfly valve, ball valve, globe valve ….

YT-1000L pneumatic electric positioner is used for the operation of pneumatic rotary actuator by electric controller or control system with 4 to 20mA DC or analog output signal share.

  • Simple zero and span adjustment.
  • No resonance between 5-200Hz.
  • Auto/Manual switch.
  • RA v.s. DA action and 1/2 split range setting by simple adjustment.
  • Internal feedback signal is available as an option (weather proof only).
Sản phẩm cùng loại: