VAN BI NHỰA ASUNG CHỊU HÓA CHẤT UNION NỐI BÍCH

ASUNG FLANGED UNION BALL VALVE

VAN BI NHUA UNION ASUNG NOI BICH

UNION ASUNG NỐI BÍCH

ASUNG FLANGED UNION BALL VALVE

Thông tin kỹ thuật sản phẩm: ASUNG FLANGED UNION BALL VALVE

Download Catalogue: VAN BI NHUA ASUNG UNION NOI BICH

  • Body: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Size: 1/2″ to 2″
  • Flanged connection: JIS10K, ANSI 150, ANSI 300
  • Body Cap : PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Ball: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Stem: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Stem O-Ring: EPDM, FPM
  • Gland Cap: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Bolt and Nut: SS41 (Coated)
  • Handle: PP
Sản phẩm cùng loại:
Leave Comment