VAN BI NHỰA UNION ASUNG

ASUNG UNION BALL VALVE

VAN BI NHUA UNION

VAN BI NHỰA UNION ASUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNG TRUE UNION BALL VALVE

Thông tin kỹ thuật sản phẩm: ASUNG UNION BALL VALVE

Download Catalogue: VAN BI NHUA ASUNG ĐẦU UNION

  • Body: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Size: 1/2″ to 4″
  • Flanged connection: Screw, Socket Weld, But Weld
  • Body Cap : PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Ball: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Stem: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Stem O-Ring: EPDM, FPM
  • Gland Cap: PVC, PP, C-PVC, PVDF
  • Bolt and Nut: SS41 (Coated)
  • Handle: PP
Sản phẩm cùng loại:
Leave Comment