VAN CỔNG KITZ NỐI REN 20SLS

KIZT GATE VALVE 20SLS

VAN CỔNG KITZ NỐI REN 20SLS

VAN CỔNG KITZ NỐI REN 20SLS

Download tài liệu: KITZ GATE VALVE and VAN CỔNG KITZ

Khái niệm: VAN CỔNG KITZ NỐI REN

  • Là một van mở bằng cách nâng cổng ra khỏi đường dẫn của chất lỏng.
  • Van cổng đòi hỏi rất ít không gian dọc theo trục ống và hầu như không hạn chế dòng chảy của chất lỏng khi cổng được mở hoàn toàn. Các mặt cổng có thể song song, nhưng phổ biến nhất là hình nêm (để có thể tạo áp lực lên bề mặt niêm phong).

Cách sử dụng van cổng nối ren: 

  • Van cổng được sử dụng để tắt dòng chất lỏng thay vì điều chỉnh lưu lượng. Khi mở hoàn toàn, van cổng thông thường không có vật cản trong đường dẫn dòng chảy, dẫn đến khả năng chống chảy rất thấp.
  • Kích thước của đường dẫn mở thường thay đổi theo cách phi tuyến khi cổng được di chuyển. Điều này có nghĩa là tốc độ dòng chảy không thay đổi đồng đều với hành trình gốc.

Cấu trúc van cổng:

  • Các van cổng thông thường được kích hoạt bằng thân có ren nối giữa bộ truyền động (ví dụ: tay quay hoặc động cơ) với cổng. Chúng được đặc trưng là có một thân cây tăng hoặc không tăng, tùy thuộc vào đầu nào của thân cây được xâu chuỗi.
  • Thân cây được cố định vào cổng và tăng và hạ xuống với nhau khi van được vận hành, cung cấp một dấu hiệu trực quan về vị trí của van.

Thông số kỹ thuật: VAN CỔNG KITZ NỐI REN

  • Body: FCD-S
  • Bonnet: FCD-S
  • Stem: SUS420j2
  • Disc: SCS1

VAN CỔNG NỐI REN KITZ 20SLS

VAN CỔNG NỐI REN KITZ 20SLS

Description: 120C Static Water ….. 2.75MPa; 220C Steam, air, gas, oil ….. 2.45MPa; 300C Steam, air, gas, oil ….. 2.26MPa; 350C Steam, air, gas, oil ….. 1.96MPa

Sản phẩm cùng loại:
Leave Comment