VAN DAO EBRO SLX

EBRO KNIFE GATE VALVES SLX

VAN DAO EBRO SLX

VAN DAO EBRO SLX

Thông tin sản phẩm:

Van cắt Ebro SLH và SLX được thiết kế cho các ứng dụng áp suất cao đòi hỏi khắt khe nhất với bùn và các phương tiện mài mòn khác.

Van cắt cao áp Ebro SLX được thiết kế để tăng áp 20 bar / 290 psi trong khi SLX được thiết kế cho 50 bar / 720 psi.

Đường kính danh nghĩa: DN 80 – DN 450.

Chỗ ở mặt bích: EN 1092 PN20, EN 1092 PN25, EN 1092 PN40, EN 1092 PN50.

Kiểm tra độ chặt: EN 12266-1: 2012 Tỷ lệ A.

Tối đa Áp suất vận hành: DN 80 – DN 450, 50 bar.

Information: EBRO KNIFE GATE VALVES SLX

Ebro knife gate valves SLH and SLX are designed for the most demanding high pressure applications with slurry and other.

The Ebro SLX High pressure knife gate valve is designed for pressure up 20 bar/290 psi while the SLX is designed for 50 bar/720 psi.

Nominal diameter: DN 80 – DN 450.

Flange accommodation: EN 1092 PN20, EN 1092 PN25, EN 1092 PN40, EN 1092 PN50, ASME/ANSI B16.5 Class 150, ASME/ANSI B16.5 Class 300, AS 2129 Table F/H.

Tightness check: EN 12266-1:2012 Rate A.

Max. Operating pressure: DN 80 – DN 450, 50 bar.

VAN CỔNG DAO EBRO SLX
Sản phẩm cùng loại: