VAN DAO EBRO TV

EBRO KNIFE GATE VALVES TV

VAN DAO EBRO TV

VAN DAO EBRO TV

Thông tin sản phẩm:

Van cắt Ebro TV được sử dụng làm van cách ly cho một máy phát hoặc cảm biến trên một bể chứa có chiều dài mặt đối mặt ngắn.

Đường kính danh nghĩa: DN 80.

Mặt đối mặt: tiêu chuẩn sản xuất, MSS SP-81, TAPPI TIS 405-8.

Chỗ ở mặt bích: EN 1092 PN 10-, ASME / ANSI B16.5, Class 150, ASME / ANSI B16.5, ASME / ANSI B.

Kiểm tra độ kín: EN 12266-1: 2012 tỷ lệ A.

Tối đa Áp suất vận hành: DN 80, 16 bar.

Information: EBRO KNIFE GATE VALVES TV

Ebro knife gate valve TV is used as an isolation valve for a transmitter or sensor on a tank for which a short face-to-face length is required.

Nominal diameter: DN 80.

Face-to-face: manufacturing standard, MSS SP-81, TAPPI TIS 405-8.

Flange accommodation: EN 1092 PN 10-, ASME/ANSI B16.5, Class 150, ASME/ANSI B16.5, ASME/ANSI B.

Tightness check: EN 12266-1:2012 rate A.

Max. Operating pressure: DN 80, 16 bar.

VAN CỔNG DAO EBRO TV
Sản phẩm cùng loại: