VAN OSAKA TAY CẦM FT1R 3000

MANUAL TANK VALVES – FT1R 3000 

Osaka Manual Tank Valves - FT1R-3000

Osaka Manual Tank Valves – FT1R-3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tên gọi khác: VAN TAY OSAKA FT1R , VAN TAY CẦM FT1R, VAN OSAKA TAY CẦM FT1R 3000, VAN OSAKA SANITARY 3000

The tank flange (optional) is also available in order to attach to the tank side.

Mặt bích bể (tùy chọn) cũng có sẵn để gắn vào phía bể.

Nom.size ID A B MAX E F W Mass kg
Ferrule
Screw
1.0S 23 55 161 74 17.5 125 2.9
1.5S 35.7 70 175.5 80.5 25.5 140 4.3
2.0S 47.8 82 229 93 31 155 6.6
2.5S 59.5 105 239 104 37 175 8.9
3.0S 72.3 110 359 110 44 185 11.0
3.5S 85.1 125 365.5 116.5 44 195 13.2
4.0S 97.6 155 450 139 49 210 21.3

VAN OSAKA TAY CẦM FT1R 3000

Manual Tank Valves - FT1R-3000
Sản phẩm cùng loại:
Leave Comment