SPECIAL SERVICE SOLENOID VALVES

SPECIAL SERVICE SOLENOID VALVES

SPECIAL SERVICE SOLENOID VALVES

Thông tin sản phẩm: SPECIAL SERVICE SOLENOID VALVES

  • ASCO đã tập trung các dòng sản phẩm đáp ứng các thông số ứng dụng đặc biệt từ hơi nước đến chân không.
  • Các van Dịch vụ đặc biệt này có khả năng đáp ứng các ứng dụng thông thường khắc nghiệt trong đó các van điện từ tiêu chuẩn hơn không thể đáp ứng các thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu trọn đời.
  • Chúng cũng có thể liên quan đến phương tiện đang được xử lý, điều kiện hoạt động, thông số kỹ thuật của ứng dụng hoặc môi trường.
  • Các van trong phần này bao gồm van 2 chiều, van 3 chiều, van 4 chiều và van vận hành bằng không khí.

Sản phẩm liên quan:

Products Media Pipe/Port Size Function Body Material
Solenoid Valve – 2 Way: 2/2 – ASCO Series 210

 

Air, Inert Gas, Dry Air, Fuel Gas, Hot Water, Light Oil, Natural Gas

 

1, 1, 1 ½, 1 ¼, 1-1/2, 1-1/4

 

2 way – 2/2 Normally Closed, 2 way – 2/2 Normally Open

 

Brass, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – ASCO Series 316

 

Air, Inert Gas, Water

 

1, 1, ½, ½, ¼, 1/4

 

3 way – 3/2 Normally Closed, 3 way – 3/2 Normally Open

 

Brass, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – ASCO Series 320

 

Air, Inert Gas, Dry Air, Light Oil, Water

 

¼, 1/8

 

2 way – 2/2 Normally Closed, 3 way – 3/2 Normally Closed Brass, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 4 Way: 4/2 – ASCO Series 344

 

Air, Inert Gas, Dry Air, Light Oil, Water

 

1, ½, ½, ¼, ¼, 3/4

 

4 way, 4 way – 4/2

 

Brass

 

Solenoid Valve – 2 Way: 2/2 – ASCO Series 220

 

Hot Water, Steam

 

1, 1, 1 ½, 1 ¼, 1-1/2, 1-1/4        

 

2 way – 2/2 Normally Closed,2 way – 2/2 Normally Open

 

Brass

 

Solenoid Valve – 2 Way: 2/2 – Composite Valve – ASCO Series 212

 

Water

 

1, ½, ¾, 3/8

 

2 way – 2/2 Normally Closed, 2 way – 2/2 Normally Open

 

Engineered Plastics

 

SPECIAL SERVICE SOLENOID VALVES
Sản phẩm cùng loại: