ASCO PROCESS VALVE AUTOMATION

ASCO 344 PROCESS VALVE AUTOMATION

ASCO 344 PROCESS VALVE AUTOMATION

Thông tin sản phẩm: TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH VAN

  • Van ASCO để tự động hóa van quá trình bao gồm một dòng hoàn chỉnh của van điện từ, van khí nén và các giải pháp hoàn chỉnh để kiểm soát bộ truyền động và van quá trình của bạn.
  • Van tự động hóa quy trình ASCO được sử dụng để kiểm soát và tự động hóa đáng tin cậy các cơ cấu chấp hành và van xử lý trong các ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất.
  • Các van của chúng tôi có khả năng và được chứng nhận SIL để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến, bao gồm ATEX và CUTR và nhiều chứng nhận toàn cầu và địa phương khác.
  • Bạn sẽ có thể chọn các van phù hợp với ứng dụng của mình, ví dụ bằng cách chọn công suất thấp, nhiệt độ thấp, an toàn nội tại hoặc an toàn chức năng.
  • ASCO cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh, được chứng nhận và sẵn sàng hoạt động, bao gồm Hệ thống Kiểm soát Thiết bị truyền động (ACS) và Hệ thống Kiểm soát Dự phòng (RCS).

Sản phẩm liên quan:

Products Media Pipe/Port Size Function Body Material
Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – ASCO Series 316

 

Air, Inert Gas, Water

 

1, ½, ¾, 3/8

 

3 way – 3/2 Normally Closed, 3 way – 3/2 Normally Open

 

Brass

 

Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – ASCO Series 320

 

Air, Inert Gas, Light Oil, Water

 

¼, 1/8

 

3 way – 3/2 Normally Closed, 3 way – 3/2 Normally Open, 3 way – 3/2 Universal

 

Brass, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – 4 Way: 5/2, 5/3 – Spool Valve – ASCO Series 551

 

Air, Inert Gas

 

1/4

 

3 way – 3/2 Normally Closed, 4 way – 5/2, 4 way – 5/3 – Closed Center, 4 way – 5/3 – Open Center

 

Aluminum, Brass, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 4 Way: 4/2 – ASCO Series 344

 

Air, Inert Gas, Light Oil, Water

 

1, ½, ¼, ¾, 3/8

 

4 way – 4/2

 

Brass

 

Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – ASCO Series 314

 

Air, Inert Gas, Light Oil, Water ¼, 1/8

 

3 way – 3/2 Normally Closed, 3 way – 3/2 Normally Open, 3 way – 3/2 Universal

 

Brass, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 2 way – Preciflow Proportional – ASCO Series 202

 

Air, Inert Gas

 

1/8, M5

 

2 way – 2/2 Normally Closed

 

Brass – Nickel Plated, Engineered Plastics, Stainless Steel

 

Solenoid Valve – 3 Way: 3/2 – 4 Way: 5/2 – Spool Valve – ASCO Series 362

 

Air, Inert Gas, Natural Gas

 

1/4

 

3 way – 3/2 Normally Closed, 3 way – 3/2 Normally Closed, Closed Center, 3 way – 3/2 Normally Open

 

Stainless Steel

 

ASCO 344 PROCESS VALVE AUTOMATION
Sản phẩm cùng loại: