DUPLEX STEEL VALVES

DUPLEX STEEL VALVES

DUPLEX STEEL VALVES

Tổng quan:

Công ty IWISU là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam về phân phối Van với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: ANIX, JC VALVE, FOYO VALVE, SAMWOO, BONNEY FORGE, SWISS FLUID, JDV CONTROL VALVE, MARIANI, KITZ, EBRO VALVE

Trong đó sản phẩm DUPLEX STEEL được công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Chất lượng của DUPLEX STEEL không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn mang lại sự tin tưởng, uy tín về sản phẩm do công ty phân phối.

Duplex steel combines excellent corrosion resistance with high strength, which is offering superior stress corrosion cracking resistance in chloride solutions, high corrosion resistance to dilute sulphuric acid and phosphoric acid.
The lower nickel and molybdenum content of the Duplex Stainless Steels as compared to the austenitic grades with similar corrosion resistance, gives the Duplex grades a lower cost.

Industrial Processes Applications:

Duplex steel excels in many industrial processes. The following are some of the environments which duplex steel is fully resistant.

•  Ammonium Bicarbonate  •  Magnesium Chloride  •  Silver Nitrate 
•  Ammonium Bromide  •  Magnesium Sulfate  •  Sodium Acetate 
•  Ammonium Carbonate  •  Malic Acid  •  Sodium Bicarbonate 
•  Ammonium Hydroxide  •  Mercuric Cyanide  •  Sodium Bisulfate 
•  Ammonium Oxalate  •  Mercuric Nitrate  •  Sodium Bromide 
•  Ammonium Phosphate                •  Nitric Acid  •  Sodium Chlorate 
•  Ammonium Sulfate  •  Nitrous Acid   •  Sodium Chlorite 
•  Ammonium Sulfide  •  Perchloric Acid  •  Sodium Nitrate 
•  Ammonium Sulfite  •  Phosphoric Acid  •  Sodium Nitrite 
•  Benzoic Acid  •  Picric Acid  •  Sodium Peroxide 
•  Calcium Chloride  •  Potassium Bromide  •  Sodium Silicate 
•  Calcium Hydroxide  •  Potassium Cyanide  •  Sodium Sulfate 
•  Calcium Nitrate  •  Potassium Dichromate  •  Sodium Sulfide 
•  Carbon Tetrachloride  •  Potassium Hydroxide  •  Sodium Sulfite 
•  Chlorobenzene  •  Potassium Iodide  •  Stannic Chloride 
•  Copper Acetate  •  Potassium Oxalate  •  Sulfuric Acid 
•  Copper Carbonate  •  Potassium Permanganate            •  Sulfurous Acid 
•  Copper Cyanide  •  Potassium Sulfate  •  Urea 
•  Cupric Chloride  •  Pyrogallic Acid  •  Zinc Chloride 
•  Ethyl Chloride  •  Quinine Bisulfate (Dry)  •  Zinc Sulfate 
•  Gallic Acid  •  Quinine Sulfate (Dry) 
•  Magnesium Carbonate  •  Silver Bromide 

DUPLEX STEELDUPLEX STEEL

Valve Applications

Duplex steel valves mainly apply in neutral chloride environment and serve many different applications in these industries:

  • Chemical
  • Petrochemical
  • Oil& Gas
  • Pulp and paper
  • Desalination
  • LNG (Liquefied Natural Gas)
  • Oil Refining

Website liên kết: thegioivalve, thegioimatbich, iwisu , thietbinhapkhau

Sản phẩm cùng loại: