NICKEL ALUMINUM BRONZE C95800 VALVES

NICKEL ALUMINUM BRONZE C95800 VALVES

NICKEL ALUMINUM BRONZE C95800 VALVES

Tổng quan:

Công ty IWISU là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam về phân phối Van với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: ANIX, JC VALVE, FOYO VALVE, SAMWOO, BONNEY FORGE, SWISS FLUID, JDV CONTROL VALVE, MARIANI, KITZ, EBRO VALVE

Trong đó sản phẩm NICKEL ALUMINUM BRONZE được công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Chất lượng của NICKEL ALUMINUM BRONZE không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn mang lại sự tin tưởng, uy tín về sản phẩm do công ty phân phối.

Nickel Aluminum Bronze has high strength and outstanding corrosion resistance. Nickel Aluminum Bronze can be heat treated to strengthen anti-corrosion properties so it could be applied for seawater service.

C95800 Valve

NICKEL ALUMINUM BRONZE ALVESNICKEL ALUMINUM BRONZE ALVES

Nickel Aluminum Bronze C95800

Nickel Aluminum Bronze has high strength and outstanding corrosion resistance. Nickel Aluminum Bronze can be heat treated to strengthen anti-corrosion properties so it could be applied for seawater service.

Industrial Processes Applications:
Nickel Aluminum Bronze excels in many industrial processes. The followings are some of the environments where Nickel Aluminum Bronze is fully resistant to corrosion.

•  Acetic Acid  •  Citric Acid  •  Petroleum products 
•  Acetic Anhydride  •  Coal Tar  •  Phosphoric acid 
•  Acetate Solvents  •  Coal Tar Solvents  •  Pickling solutions 
•  Acetone  •  Copper Sulfate  •  Potassium Sulfate 
•  Alcohols  •  Esters  •  Refrigeration Gases 
•  Aldehydes  •  Ethers  •  Seawater 
•  Aluminum Chloride  •  Fats  •  Sewage 
•  Aluminum Fluoride  •  Fatty Acids •  Soaps 
•  Aluminum Hydroxide  •  Fluosilicic Acid  •  Sodium Bisulphate 
•  Aluminum Sulfate  •  Formaldehyde  •  Sodium Carbonate 
•  Ammonia(dry)  •  Formic Acid  •  Sodium Chloride 
•  Amyl Chloride  •  Freon  •  Sodium Hypochlorite 
•  Asphalt  •  Fuel Gases  •  Sodium Nitrate 
•  Barium Chloride  •  Gelatin  •  Sodium Silicate 
•  Benzole  •  Glucose  •  Sodium Sulfate 
•  Borax  •  Glycerin  •  Sodium Sulfide 
•  Boric Acid  •  Glycerol Hydrocarbon  •  Sulfur 
•  Brine  •  Gases  •  Sulfuric Acid 
•  Bromine(dry)  •  Hydrochloric Acid  •  Sulfurous Acid(moist SO2) 
•  Calcium Chloride  •  Hydrofluoric Acid  •  Tannic Acid 
•  Calcium Hypochlorite  •  Hydrogen  •  Tartaric Acid 
•  Cane Sugar Liquors  •  Inert Gases  •  Trichloroethylene 
•  Carbolic Acid  •  Lactic Acid  •  Tri-Sodium 
•  Carbon Dioxide  •  Magnesium Chloride  •  Phosphate 
•  Carbonic Acid  •  Mineral Oils  •  Zinc Chloride 
•  Carbon Tetrachloride  •  Naphthenic Acid  •  Zinc Sulfate 
•  Caustic Potash  •  Nickel Sulfate  •  Chloroform 
•  Caustic Soda  •  Nitrogen  •  Oxygen   
•  Chlorine(dry)  •  Oxalic Acid 

NICKEL ALUMINUM BRONZENICKEL ALUMINUM BRONZE

Valve Applications:

Nickel Aluminum Bronze are in the huge demand in the following industries and areas:

  • Marine
  • Desalination
  • Water & Seawater
  • Oil Refining
  • Petro-chemical

 

Sản phẩm cùng loại: