TITANIUM VALVES

TITANIUM VALVES

TITANIUM VALVES

Tổng quan:

Công ty IWISU là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam về phân phối Van với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: ANIX, JC VALVE, FOYO VALVE, SAMWOO, BONNEY FORGE, SWISS FLUID, JDV CONTROL VALVE, MARIANI, KITZ, EBRO VALVE

Trong đó sản phẩm TITANIUM SERIES VALVES được công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Chất lượng của TITANIUM SERIES VALVES không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn mang lại sự tin tưởng, uy tín về sản phẩm do công ty phân phối.

Titanium and Titanium Alloy have outstanding corrosion resistance to most acids and mediums which Contains chloride ion.

TITANIUM FLANGE BALL VALVESTITANIUM FLANGE BALL VALVES

Titanium and Titanium Alloy

Titanium and Titanium Alloy have outstanding corrosion resistance to most acids and mediums which Contains chloride ion.

Applicable Mediums:

Titanium excels in many industrial processes. The following are some typical mediums in which Titanium is fully corrosion resistant.

l  Aluminum Chloride  l  Manganese Chloride        l  Copper Sulfate 
l  Acetic Acid  l  Mercuric Chloride  l  Cupric Chloride 
l  Acetic Anhydrous  l  Nickel Chloride  l  Ferric Chloride 
l  Ammonium Hydroxide  l  Nitrite Acid  l  Hydrogen Peroxide 
l  Barium Chloride  l  Polemic Acid  l  Lactic Acid 
l  Calcium Chloride  l  Phosphoric Acid  l  Magnesium Chloride                   
l  Carbolic Acid C.P.  l  Potassium Chloride  l  Steadicam Acid 
l  Carbon Tetra chloride  l  Sodium Chlorinate  l  Sulfur Dioxide 
l  Chloro acetic Acid  l  Sodium Chloride  l  Titanic Acid 
l  Chronic Acid  l  Sodium Nitrate  l  Tartaric Acid 
l  Chronic Acid C. P. l  Sodium Phosphate                              l  Trigonometrical Acid 
l  Citric Acid  l  Satanic Chloride  l  Zinc Chloride 

Titanium and Titanium alloy valves are widely used in the following industries:

TITANIUM CHECK VALVESTITANIUM CHECK VALVES

  • Chemical
  • Petrochemical
  • Oil & Gas
  • Pharmaceutical
  • Geothermal
  • Sea Water
  • Desalination
  • LNG (Liquefied Natural Gas)
  • Solar Power

 

Sản phẩm cùng loại: