HASTELLOY VALVES

HASTELLOY VALVES

HASTELLOY VALVES

Tổng quan:

Công ty IWISU là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam về phân phối Van với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: ANIX, JC VALVE, FOYO VALVE, SAMWOO, BONNEY FORGE, SWISS FLUID, JDV CONTROL VALVE, MARIANI, KITZ, EBRO VALVE

Trong đó sản phẩm HASTELLOY được công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Chất lượng của HASTELLOY không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn mang lại sự tin tưởng, uy tín về sản phẩm do công ty phân phối.

Hastelloy valves will not corrode in strong corrosion oxidative and reducible acid medium. They are widely used in chemical processing industry.

Hastelloy material will not corrode in strong corrosion oxidative and reducible acid medium. They are widely used in chemical processing industry.

Industrial Processes Applications:

Hastelloy valve excels in many industrial processes. The following are some of environments where Hastelloy is fully resistant to corrosion.
• Inorganic acid
• Organic acid
• Alkali
• Hydroxide
• Petroleum Products
• Hydrocarbon
• Organic compound

Valve Applications

Hastelloy valves serve many different applications in these industries:
• Chemical
• Petrochemical
• Oil & Gas
• Geothermal
• Sea Water
• Desalination
• LNG (Liquefied Natural Gas)
• Solar Power

HASTELLOY SERIES
Sản phẩm cùng loại: